N   자격명 : 로봇강사자격증 -민간자격증 안내  청어람 17·08·24 1596 58
9   축 KS인증 현판식  청어람 17·08·17 614 59
8   [코딩] 타미스크래치 V 1.2.2 다국어버전 (beta)  청어람 17·08·01 3849 63
7   [코딩] 타미스크래치 V 1.2.1  청어람 17·04·20 3165 77
6   2017 교육박람회  청어람 17·02·06 999 47
5   코딩로봇 컨텐츠 저작권등록 완료  청어람 16·12·23 839 52
4   2016 Good design GD마크 선정  청어람 16·12·12 732 50
3   2016 로봇활용 코딩교육 강사 연수  청어람 16·12·12 985 51
2   중국하이테크 박람회참가  청어람 16·12·12 610 48
1   2016 Educational IT Solutions EXPO  청어람 16·11·30 474 50
1