N   창의코딩전문지도사 자격증  청어람 19·10·18 723 102
10   [코딩] 타미스크래치 V 1.2.1  청어람 17·04·20 5081 176
9   2017 교육박람회  청어람 17·02·06 1368 139
8   코딩로봇 컨텐츠 저작권등록 완료  청어람 16·12·23 1192 145
7   2016 Good design GD마크 선정  청어람 16·12·12 1255 139
6   2016 로봇활용 코딩교육 강사 연수  청어람 16·12·12 1353 142
5   중국하이테크 박람회참가  청어람 16·12·12 867 140
4   2016 Educational IT Solutions EXPO  청어람 16·11·30 714 137
3   [코딩] 타미스크래치 V 1.2.2 다국어버전 (beta)  청어람 17·08·01 5583 169
2   축 KS인증 현판식  청어람 17·08·17 1204 185
12